26
05/2017
Chính sách hỗ trợ

Tiến độ thanh toán dự án Tara Residence

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

Đợt

Kỳ hạn thanh toán

Tỷ lệ

Ghi chú

1

Ngay khi ký Hợp đồng mua bán

25%

Bao gồm số tiền đã đặt cọc

2

Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 1

3,5%

Hoàn thành sàn tầng trệt

3

Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 2

3,5%

Hoàn thành sàn tầng 3

4

Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 3

3,5%

Hoàn thành sàn tầng 6

5

Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 4

3,5%

Hoàn thành sàn tầng 8

6

Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 5

3,5%

Hoàn thàng sàn tầng 11

7

Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 6

3,5%

Hoàn thành sàn tầng 15

8

Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 7

3,5%

Hoàn thành sàn tầng 19

9

Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 8

3,5%

Cất nóc công trình

10

Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 9

3,5%

Hoàn thiện tầng 3

11

Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 10

3,5%

Hoàn thiện tầng 5

12

Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 11

3,5%

Hoàn thiện tầng 7

13

Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 12

3,5%

Hoàn thiện tầng 10

14

Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 13

3,0%

Hoàn thiện tầng 13

15

Ngay khi gửi thông báo bàn giao Căn hộ

25%

Dự kiến Quý 4, Năm 2018

16

Khi nhận thông báo bàn giao Giấy chứng nhận

5%

 

Lưu ý:

  • Quý khách hàng thanh toán kinh phí bảo trì căn hộ (2%) trước thời điểm bàn giao căn hộ.
  • Tiến độ nêu tại cột “Ghi chú” chỉ là dự kiến, tiến độ thực tế có thể nhanh hoặc chậm hơn. Quý khách hàng mua có trách nhiệm thanh toán theo đúng thời hạn quy định tại cột “Kỳ thanh toán”.

CÔNG TY TNHH MAY SONG NGỌC