TARA RESIDENCE
Tòa nhà Đại Nam
12
LOẠI: 3 phòng ngủ
CĂN HỘ 04
TỔNG DIỆN TÍCH
89.88m2
Diện tích thông thủy 84.66m2
Phòng khách + Ăn 27.74m2
Phòng bếp 6.4m2
Phòng ngủ 1 11.7m2
Phòng ngủ 2 12.38m2
Phòng ngủ 3 15.07m2
Nhà vệ sinh 1 5.4m2
Nhà vệ sinh 2 3.64m2
Lô gia 3.82m2
Sân gia công 3.73m2
Tải mặt bằng căn hộ
Hình ảnh nội thất