TARA RESIDENCE
Tòa nhà Khải Hoàn
11
LOẠI: 2 phòng ngủ
CĂN HỘ 13
TỔNG DIỆN TÍCH
76.89m2
Diện tích thông thủy 71.77m2
Phòng khách + Ăn 28.42m2
Phòng bếp 7.14m2
Phòng ngủ 1 15.18m2
Phòng ngủ 2 10.54m2
Nhà vệ sinh 1 4.39m2
Nhà vệ sinh 2 3.64m2
Lô gia 3.57m2
Sân gia công 4.01m2
Tải mặt bằng căn hộ
Hình ảnh nội thất