TARA RESIDENCE
Tòa nhà Kinh Đô
19
LOẠI: 2 phòng ngủ
CĂN HỘ 02
TỔNG DIỆN TÍCH
78.23m2
Diện tích thông thủy 73.96m2
Phòng khách + Ăn 28.59m2
Phòng bếp 6.43m2
Phòng ngủ 1 11.8m2
Phòng ngủ 2 13.43m2
Nhà vệ sinh 1 4.05m2
Nhà vệ sinh 2 3.99m2
Lô gia 2.97m2
Sân gia công 3.84m2
Tải mặt bằng căn hộ
Hình ảnh nội thất