TARA RESIDENCE
Tòa nhà Kinh Đô
16
LOẠI: 3 phòng ngủ
CĂN HỘ 04
TỔNG DIỆN TÍCH
88.75m2
Diện tích thông thủy 82.22m2
Phòng khách + Ăn 30.86m2
Phòng bếp 4.55m2
Phòng ngủ 1 11.89m2
Phòng ngủ 2 14.91m2
Phòng ngủ 3 11.68m2
Nhà vệ sinh 1 4.46m2
Nhà vệ sinh 2 4.33m2
Lô gia 6.07m2
Sân gia công 0m2
Tải mặt bằng căn hộ
Hình ảnh nội thất