TARA RESIDENCE
Tòa nhà Kinh Đô
14
LOẠI: 2 phòng ngủ
CĂN HỘ 05
TỔNG DIỆN TÍCH
78.22m2
Diện tích thông thủy 73.96m2
Phòng khách + Ăn 27.81m2
Phòng bếp 6.97m2
Phòng ngủ 1 11.8m2
Phòng ngủ 2 13.43m2
Nhà vệ sinh 1 4.05m2
Nhà vệ sinh 2 4m2
Lô gia 2.97m2
Sân gia công 4.06m2
Tải mặt bằng căn hộ
Hình ảnh nội thất