TARA RESIDENCE
Tòa nhà Kinh Đô
17
LOẠI: 2 phòng ngủ
CĂN HỘ 08
TỔNG DIỆN TÍCH
80.94m2
Diện tích thông thủy 76.56m2
Phòng khách + Ăn 27.21m2
Phòng bếp 6.6m2
Phòng ngủ 1 12.91m2
Phòng ngủ 2 15.2m2
Nhà vệ sinh 1 4.06m2
Nhà vệ sinh 2 4.24m2
Lô gia 2.89m2
Sân gia công 4.7m2
Tải mặt bằng căn hộ
Hình ảnh nội thất