TARA RESIDENCE
Tòa nhà Kinh Đô
05
LOẠI: 2 phòng ngủ
CĂN HỘ 09
TỔNG DIỆN TÍCH
68.87m2
Diện tích thông thủy 64.3m2
Phòng khách + Ăn 25.34m2
Phòng bếp 6.1m2
Phòng ngủ 1 12.02m2
Phòng ngủ 2 12.02m2
Nhà vệ sinh 1 3.78m2
Nhà vệ sinh 2 3.23m2
Lô gia 2.89m2
Sân gia công 3.49m2
Tải mặt bằng căn hộ
Hình ảnh nội thất