TARA RESIDENCE
Tòa nhà Kinh Đô
06
LOẠI: 1 phòng ngủ
CĂN HỘ 11
TỔNG DIỆN TÍCH
49.08m2
Diện tích thông thủy 45.4m2
Phòng khách + Ăn 20.5m2
Phòng bếp 5.27m2
Phòng ngủ 1 14.06m2
Nhà vệ sinh 1 3.75m2
Lô gia 2.98m2
Sân gia công 2.52m2
Tải mặt bằng căn hộ
Hình ảnh nội thất